Over ons

Dit zijn wij

Het initiatief tot oprichting van een dameskoor kwam van Henny van Buuren, die al vaak hiervoor benaderd was. Samen met de dames Els de Haan, Arda Valkenburg, Annemarie Verwey en Els Wolswinkel, werd besloten een oprichtingsavond te organiseren. Al dertig dames wilden zich laten inschrijven op deze avond. Er werd een oefenruimte gevonden bij de familie Valkenburg aan de Vlieterweg in Scherpenzeel. Dirigent Petry Esveldt uit Nijkerk was bereid de eerste maanden het koor te dirigeren. Daarna is zij als vaste dirigent van het koor gebleven. Een paar accordeonisten voor de begeleiding waren al snel gevonden. We wilden een dameskoor dat bekende meertalige populaire liederen zingt, met af en toe wat zeemansliederen.
Ook werd een naam bedacht door de leden. Dit werd “De Valleiparels”, een toepasseliijke naam, want Scherpenzeel is de parel van de Gelderse Vallei geweest. Vanaf juni 2009 zijn we een officiële vereniging, we staan ingeschreven bij de kamer van koophandel. Het grote enthousiasme van de dirigent draagt ertoe bij dat de dames met veel plezier komen zingen.
We repeteren één keer per veertien dagen in “de Doorslag”, Molenweg 1 te Scherpenzeel.

Wanneer is het dameskoor opgericht?

Dameskoor de Valleiparels is opgericht in februari 2006.

Over onze dirigent

Op 7 jarige leeftijd ontving onze dirigent de eerste pianolessen van Jan van Amerongen te Doorn. Op 14 jarige leeftijd kwamen daar ook orgellessen bij die gegeven werden door de toenmalige “Dom”-organist Stoffel van Viegen. Ook werden fluitlessen gevolgd bij Ingrid Dey en werden de pianolessen overgenomen door Kees Dey.
Na de middelbare school volgden er pianolessen op het Conservatorium te Utrecht bij Ans Verbeek. De zanglessen werden hier gedoceerd door Ron Kalma, tevens werden lessen koordirectie en schoolmuziek gevolgd. In het najaar van 1974 werd gestart met een kinderkoor te Scherpenzeel. Vanaf dat moment heeft zij haar hart verpand aan koordirectie.
Diverse koren o.a. gemengde koren, kinderkoren, cantorijen, mannenkoren, dameskoor en meisjeskoor stonden in de afgelopen jaren onder haar muzikale leiding. Eveneens heeft zij zich bekwaamd in het regisseren en instuderen van christelijke musicals. Op dit moment is zij dirigent en begeleider van een kinderkoor in de Vredeskerk te Nijkerk, een meisjeskoor “Panta Rhei” en de cantorij te Nijkerk. In Scherpenzeel dirigeert zij het ouderenkoor “Matthanja” en natuurlijk ook ons koor “De Valleiparels”.

0 Jaren gezelligheid

0 Koorleden

0 Accordeonisten

0 Gitarist

0 Pianist

Ook op Youtube

Wij zijn ook te vinden op Youtube. Bekijk ons kanaal en krijg een kleine impressie van wie wij zijn.

Bekijk onze video's

Ons team

Het koor telt momenteel zestig leden en wordt begeleid door twee accordeonisten, een gitarist en een pianist.

Bekijk al onze leden